Kwaliteitscontrolesystemen

Meer weten over onze diensten? Bel 0174-413400

Kwaliteitscontrolesystemen

Van Holstein schoonmaakdiensten hanteert de naastgenoemde toetsingssystemen om een stabiel hoog kwaliteitsniveau te realiseren.

Dagelijks Controle Systeem

De dagelijkse procescontroles bij Van Holstein gaan via het DKS-systeem. Een systeem ontwikkelt door Vereniging Schoonmaak Research. Steekproefsgewijs wordt door de rayonmanager een medewerker op taakniveau gecontroleerd.

De bevindingen kunnen meteen worden gebruikt bij de aansturing van de uitvoerende medewerker.

DKS Plus bij van Holstein!
Van Holstein vindt het van groot belang dat er met regelmaat wordt gecontroleerd. Vandaar dat de rayonmanagers van Van Holstein elk object in zijn of haar werkgebied meerdere keren per maand middels het DKS-systeem controleert. Bij voorkeur samen met de uitvoerende medewerker.
Tevens word er maandelijks een schriftelijke kwaliteitsrapportage opgemaakt. Deze rapportage wordt ter ondertekening voorgelegd aan uw contactpersoon en eventueel aangevuld met zijn of haar beleving van de werkzaamheden (belevingskwaliteit).
Deze maandelijkse rapportage wordt verstrekt aan uw contactpersoon en aan u als opdrachtgever.

VSR kwaliteitsmeetsysteem (VRS/KMS)

Dit kwaliteitsmeetsysteem kan, indien gewenst door u als klant, worden ingezet bij Van Holstein.
Hier zitten echter wel meerkosten aan verbonden.

Het VSR-systeem is er op gericht een volledig objectieve en statistisch te onderbouwen uitspraak te krijgen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt Van Holstein gebruik van een VSR-inspecteur die de controles uitvoert volgens de NEN 2075 norm. De resultaten van deze controles worden verwerkt in een rapportage, die met u als opdrachtgever wordt besproken.

Evaluatie en C-track

Check en dubbelcheck! De rayonmanagers en de objectleiding van Van Holstein zijn elke dag druk met het waarborgen van de kwaliteit. Elke dag houden zij het onderstaande bij:

  • welk object bezocht
  • begin- en eindtijden (zie controle werktijden)
  • instructie medewerkers
  • status voorraad materialen/schoonmaakmiddelen
  • contact met klant
  • maandrapportage
  • overleg maandrapportage met klant
  • contact met medewerker

Controle werktijden

Het laatste onderdeel van de kwaliteitsborging is het registreren van de werktijden. Van Holstein heeft hiertoe een uniek computerkastje ontwikkeld wat door de medewerkers op (kleine) locatie wordt gebruikt. Bij aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden houdt de medewerker een speciale sleutel voor de startknop. Na beƫindiging van de werkzaamheden wordt de sleutel voor de stopknop gehouden. De rayonmanager kan deze computer uitlezen en krijgt de gemaakte uren per medewerker in beeld.

Schoonmaak tot in het

kleinste detail

Wij gaan graag voor u aan de slag. In de regio Haaglanden, Rijnmond, Westland en omstreken.

Contact