Waarborging bezetting

Meer weten over onze diensten? Bel 0174-413400

Hoe de bezetting wordt gewaarborgd

Het is van belang dat u altijd op de diensten van Van Holstein kunt rekenen. Dat het schoonmaakteam altijd aanwezig is op de afgesproken dagen en tijden.

De continuïteit bij Van Holstein wordt gewaarborgd door:

Aandacht voor personeel
Veel begeleiding en persoonlijk contact tussen de schoonmakers en de leidinggevenden zorgt voor het familiegevoel binnen Van Holstein. Men weet van elkaar wat er speelt en daardoor is er weinig verloop onder de medewerkers van Van Holstein.

Verlof en uitval vaste medewerker
Iedereen heeft recht op verlof of kan onverhoopt een keer uitvallen. Bij Van Holstein zorgen we er voor dat u daar als klant zo min mogelijk hinder van ondervindt. De rayonmanager en de personeelsmanager zullen bij een ziekmelding meteen actie ondernemen. Het werk van de afwezige medewerker wordt gedurende de eerste dagen goed verdeeld onder de directe collega’s indien mogelijk. Anders wordt er versterking gezocht bij andere schoonmaakteams in uw regio.
In het geval van een langere afwezigheid kan Van Holstein rekenen op zijn sterke regionale positie. De rayonmanager kan indien mogelijk andere ervaren medewerkers of het mobiele team inzetten. Het mobiele team bestaat uit vaste ingewerkte invalskrachten, die niet alleen tijdens ziekte, maar ook tijdens verlof makkelijk kunnen invallen omdat ze goed zijn ingewerkt op de locatie en op de hoogte zijn van de specifiek wensen en/of eisen van u als klant

Bij ziekte of verlof van een van de rayonmanagers zullen de andere 3 rayonmanagers zijn of haar taken overnemen.
Daar alle rayonmanagers nauw betrokken zijn bij het opstarten van alle nieuwe objecten, zijn ze snel in staat de taken adequaat voort te zetten.

Van Holstein voert een actief ziekteverzuimbeleid, waardoor het verzuim sinds 1986 niet boven de 3% is geweest.

Schoonmaak tot in het

kleinste detail

Wij gaan graag voor u aan de slag. In de regio Haaglanden, Rijnmond, Westland en omstreken.

Contact