Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Meer weten over onze diensten? Bel 0174-413400

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Om er voor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd is, heeft Van Holstein Schoonmaakdiensten de volgende procedures opgenomen in het beleid:

  • Een medewerker van Personeelszaken zal bij het opstarten van een nieuw object de locatie inspecteren en samen met u als opdrachtgever de AAS-lijst (Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak) invullen.
  • Medewerkers van Van Holstein krijgen de gelegenheid om een afspraak te maken met een ARBO-arts indien zij de werkdruk te hoog vinden of de arbeidsomstandigheden te minimaal. Tijdens dit overleg kunnen de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de medewerker besproken worden. Indien nodig zal de ARBO-arts in overleg treden met de personeelmanager, waarna eventuele passende maatregelen worden genomen.
  • Regelmatig krijgen medewerkers (veiligheid)instructies van de leidinggevende.
  • Tijdens de werkzaamheden krijgen medewerkers voldoende rust en pauze.
  • Werkzaamheden worden afgewisseld. Hiermee wordt voorkomen dat de medewerker te lang een en dezelfde houding moet aannemen, waardoor fysieke klachten zouden kunnen ontstaan.
  • Van Holstein biedt zijn medewerkers de noodzakelijke beschermingsmiddelen en ziet er op toe dat deze tijdens het werk ook worden gebruikt en/of gedragen.
  • Boven schouderhoogte tillen wordt zoveel mogelijk voorkomen door het inzetten van hulpmiddelen.
  • De rayonmanagers van Van Holstein zijn verantwoordelijk voor het juist uitvoeren en toepassen van de veiligheidsregels door de medewerkers.

Schoonmaak tot in het

kleinste detail

Wij gaan graag voor u aan de slag. In de regio Haaglanden, Rijnmond, Westland en omstreken.

Contact