Calamiteitenservice

Meer weten over onze diensten? Bel 0174-413400

Snel hulp bij calamiteiten

Een gesprongen leiding, een kraan die is blijven openstaan op kantoor…
een verontrustend telefoontje en weg is uw rustige avond.

De calamiteitenservice van Van Holstein biedt uitkomst! Als klant van Van Holstein kunt u gebruiken maken van deze service.
Snel en adequaat wordt u probleem aangepakt. Desnoods wordt er de hele nacht doorgewerkt. Het calamiteiten-team staat 24 uur per dag 7 dagen in de week voor u klaar en kan binnen een uur (regio Rotterdam/Den Haag) of binnen een half uur (Westland) aanwezig zijn. De gemaakte uren en het gebruikte materiaal worden in rekening gebracht.

Hieronder ziet u de procedure die wordt gevolgd na een ontvangen melding:

  • Melding van een calamiteit via:
    Telefoon 0174 – 41 34 00 (ook na 17.00 uur)
    Melding wordt doorgegeven aan dienstdoende medewerker
  • Dienstdoende medewerker neemt contact op met verantwoordelijke schoonmakers.
    Afhankelijk van de calamiteit wordt in overleg de te ondernemen acties besproken.
  • Indien nodig wordt er ook een beroep gedaan op het mobiele team. Dit team is bij calamiteiten direct inzetbaar.
  • Nadat de calamiteit is verholpen zal uw contactpersoon op de hoogte worden gebracht van de eventuele oorzaak van de calamiteit en de ondernomen acties door Van Holstein.

Schoonmaak tot in het

kleinste detail

Wij gaan graag voor u aan de slag. In de regio Haaglanden, Rijnmond, Westland en omstreken.

Contact