Duurzaamheid en certificering

Meer weten over onze diensten? Bel 0174-413400

Duurzaamheid en certificering

Ook op het gebied van certificering en duurzaamheid is Van Holstein professionele partner. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Duurzame schoonmaakmiddelen en schoonmaak
Sinds 2003 werkt Van Holstein met het milieuzorgsysteem, met als doel zo milieuvriendelijk mogelijk schoon te maken. Van Holstein streeft er ook na om zoveel mogelijk duurzame productiesystemen bij de werkzaamheden in te zetten en te recyclen. In het reguliere onderhoud worden er geen milieubelastende schoonmaakmiddelen ingezet door Van Holstein.

Keurmerk OSB
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak Bedrijfsdiensten (OSB) zet zich in om de belangen van werkgevers in de
schoonmaak- en glazenwassersbranche te behartigen. Naast tal van andere activiteiten is OSB nauw betrokken bij het CAO-overleg van deze bedrijfstak.

Lidmaatschap VSR 229 189
De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is een onafhankelijk platform voor alle marktpartijen in het schoonmaakonderhoud. VSR streeft naar verhoging van het professionele niveau door onderzoek, voorlichting en opleiding.

Certificering ISO 9001:2008
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Van Holstein is goed gekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnormen ISO 9001:2008. Het certificaat is van toepassing op het totale schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor bedrijven en instellingen, zowel profit als non-profit organisaties.

SNA keurmerk NEN-4400-1
Het Stichting Normering Arbeid-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en van opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met dit keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Hierdoor wordt het risico van aansprakelijkheid voor de inlener of uitbesteder van werk beperkt.

Zelfverklaring code verantwoord marktgedrag
Middels deze code verklaart Van Holstein het sociale beleid te implementeren en na te leven conform de code. Onder andere de arbeidsomstandigheden, de naleving van de branche CAO en de opleidingsgraad van de medewerkers zijn hierin vastgelegd.
Tevens het periodieke medewerkers-tevredenheidsonderzoek.

ISO14001:2004
(in afrondende fase)

Schoonmaak tot in het

kleinste detail

Wij gaan graag voor u aan de slag. In de regio Haaglanden, Rijnmond, Westland en omstreken.

Contact